ไฟล์เอกสารฟรี

แจกไฟล์ แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ทุกสังกัด ครูตอเต่า

แจกไฟล์ แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ทุกสังกัด ครูตอเต่า

ตัวอย่างเอกสาร

สวัสดีครับเพื่อนๆ ครูตอเต่า krutortao.com วันนี้มาครูตอเต่ามาแจกไฟล์ แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) แหน่งครู(ยังไม่มีวิทยฐานะ) ให้เพื่อนๆครูได้นำไปปรับใช้กันในการทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ที่ทุกท่านจะต้องทำ ข้อตกลงการพัฒนางาน ตามเกณฑ์การประเมินแบบใหม่

ส่วนที่  1  ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง

1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

  1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจำนวน …………. ชั่วโมง/สัปดาห์ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา………………………….. จำนวน …………. ชั่วโมง/สัปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา………………………….. จำนวน …………. ชั่วโมง/สัปดาห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา………………………….. จำนวน …………. ชั่วโมง/สัปดาห์

ฯลฯ

 1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จำนวน …………. ชั่วโมง/สัปดาห์

 1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน …………. ชั่วโมง/สัปดาห์

 1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จำนวน …………. ชั่วโมง/สัปดาห์

2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู  (ให้ระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละด้าน  ว่าจะดำเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการด้วยก็ได้)

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

 ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ของผู้จัดทำข้อตกลง ซึ่งปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของวิทยฐานะชำนาญการ  คือ การแก้ไขปัญหา การจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น (ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในวิทยฐานะที่สูงกว่าได้)

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button