ไฟล์เอกสารฟรี

ดาวน์โหลดฟรี !! โปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล excel ครูตอเต่าแบ่งปัน

ดาวน์โหลดฟรี !! โปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล excel ครูตอเต่าแบ่งปัน ดาวน์โหลดฟรี !! โปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล excel ครูตอเต่าแบ่งปัน สามารถนำไปปรับใช้กันได้เลยครับ เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล excel ดาวน์โหลดฟรี !! โปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล excel ครูตอเต่าแบ่งปัน

ดาวน์โหลดฟรี !! โปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล excel ครูตอเต่าแบ่งปัน

สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกครูตอเต่า และ krutortao.com วันนี้มีไฟล์ โปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มาแบ่งปันให้เพื่อนๆ ครูทุกท่าน ท่านใดที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยครับ ช่วยเป็นกำลังใจกดไลด์กดแชร์ใจเพจ ครูตอเต่ากันด้วยนะครับ ครูตอเต่าแบ่งปัน ปกแผนการจัดการเรียนเว็บไซต์ krutortao.com ของเรา สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แจกฟรี สื่อการสอน แนะนำ สื่อการสอนฟรี สำหรับครู ดาวน์โหลด ใบงาน ใบความรู้ สื่อออนไลน์ แบบฝึกหัด ข้อสอบ ทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ บทความ เอกสารทางการศึกษา อบรมออนไลน์ เกียรติบัตร เพื่อให้ครูนำไปใช้เป็นในการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามข่าวการศึกษา ข่าวทั่วไป อัพเดททันต่อเหตุการณ์ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวมทั้งหมดไว้ที่นี่ krutortao.com เว็บไซต์เพื่อการศึกษา และยังสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจ ครูตอเต่า อีกช่องทาง เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย โดยไม่แสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด

แนวคิด วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการวิเคราะห์ผู้เรียน

แนวคิดในการวิเคราะห์ผู้เรียน

1. การจัดการเรียนรู้ให้ประสบความสำเร็จ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ผู้เรียนควรมีความพร้อมที่ดีในทุกๆ ด้าน ดังนั้นก่อนจะเริ่มดำเนินการสอนวิชาใดๆ ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เกี่ยวกับ

  • – ความพร้อมด้านความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์
  • – ความพร้อมด้านสติปัญญา
  • – ความพร้อมด้านพฤติกรรม
  • – ความพร้อมด้านร่างกาย
  • – ความพร้อมด้าน สังคม

2. ก่อนจะเริ่มดำเนินการจัดการเรียนรู้วิชาใดๆ ผู้สอนควรศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน ให้รู้ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในแต่ละด้าน หากพบผู้เรียนคนใดมีข้อบกพร่องด้านใดควรปรับปรุงแก้ไขให้มีความพร้อมที่ดีขึ้นก่อน

3. การเตรียมความพร้อม หรือการแก้ไขข้อบกพร่อง สำหรับนักเรียนที่ยังขาดความพร้อมในด้านใดๆ ควรใช้กิจกรรมหลายๆ แบบ หรือใช้เทคนิควิธีการที่เหมาะสม จนผู้เรียนมีความพร้อมดีขึ้น

วัตถุประสงค์การวิเคราะห์ผู้เรียน

1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ แยกแยะเกี่ยวกับความพร้อมของผู้เรียนในแต่ละด้านเป็นรายบุคคล
2. เพื่อให้ครูผู้สอนรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และหาทางช่วยเหลือผู้เรียนที่มีข้อบกพร่องให้มีความพร้อมที่ดีขึ้น
3. เพื่อให้ผู้สอนได้จัดเตรียมการสอน สื่อ หรือนวัตกรรม สำหรับดำเนินการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้สอดคล้องเหมาะสม ตรงตามความต้องการของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น

แนวคิดในการวิเคราะห์ผู้เรียน

การจัดการเรียนรู้ให้ประสบความสำเร็จ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ผู้เรียนควรมีความพร้อมที่ดีในทุก ๆ ด้าน

ดังนั้นก่อนจะเริ่มดำเนินการสอนวิชาใดๆ ควรมีการศึกษา วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล   เกี่ยวกับ

ความพร้อมด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์

ความพร้อมด้านสติปัญญา

ความพร้อมด้านร่างกาย

ความพร้อมด้าน สังคม

2) ก่อนจะเริ่มดำเนินการจัดการเรียนรู้วิชาใดๆ ผู้สอนควรศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนให้รู้ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในแต่ละด้าน หากพบผู้เรียนคนใดมีข้อบกพร่องด้านใดควรปรับปรุงแก้ไขให้มีความพร้อมที่ดีขึ้นก่อน

3) การเตรียมความพร้อม หรือการแก้ไขข้อบกพร่อง สำหรับนักเรียนที่ยังขาดความพร้อมในด้านใดๆ ควรใช้กิจกรรมหลายๆ แบบ  หรือใช้เทคนิควิธีการที่เหมาะสม จนผู้เรียนมีความพร้อมดีขึ้น

วัตถุประสงค์การวิเคราะห์ผู้เรียน

เพื่อศึกษา วิเคราะห์ แยกแยะเกี่ยวกับความพร้อมของผู้เรียนในแต่ละด้านเป็นรายบุคคล

2) เพื่อให้ครูผู้สอนรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และหาทางช่วยเหลือผู้เรียนที่มีข้อบกพร่องให้มีความพร้อมที่ดีขึ้น

3) เพื่อให้ผู้สอนได้จัดเตรียมการสอน สื่อ หรือนวัตกรรม สำหรับดำเนินการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้สอดคล้องเหมาะสม  ตรงตามความต้องการของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น

ขอบเขตของการวิเคราะห์ผู้เรียน

การวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อแยกแยะหาความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้

1) ความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์
ความรู้พื้นฐานของวิชาที่จะทำการสอนในระดับชั้นนั้น ๆ
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสนใจและสมาธิในการเรียนรู้

2) ความพร้อมด้านสติปัญญา
ความคิดริเริ่ม   สร้างสรรค์
ความมีเหตุผล
ความสามารถในการเรียนรู้

3) ความพร้อมด้านพฤติกรรม
การแสดงออก
การควบคุมอารมณ์
ความมุ่งมั่น  ขยันหมั่นเพียร  อดทน
ความรับผิดชอบ

4) ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ
ด้านสุขภาพร่างกายสมบูรณ์
การเจริญเติบโตสมวัย
ความสมบูรณ์ด้านสุขภาพจิต

5) ความพร้อมด้านสังคม
การปรับตัวเข้ากับคนอื่น
การช่วยเหลือ เสียสละ  แบ่งปัน
การเคารพ ครู  กติกา  และมีระเบียบวินัย

ดาวน์โหลดฟรี !! โปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล excel ครูตอเต่าแบ่งปัน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button