ข่าวทั่วไปข่าววงการศึกษาอบรมออนไลน์อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์แบบทดสอบออนไลน์

คอร์สเรียนออนไลน์ CHULA MOOC เดือนตุลาคม 2565

คอร์สเรียนออนไลน์ CHULA MOOC จำนวน 6 หลักสูตร ประจำเดือนตุลาคม 2565

วันนี้ครูตอเต่า ขอนำเสนอคอร์สเรียนออนไลน์
CHULA MOOC จำนวน 6 หลักสูตร

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี จุฬา
คอร์สเรียนออนไลน์ CHULA MOOC
เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี
เข้าร่วมกลุ่มข่าว ครูตอเต่า เพื่อรับข่าวสาร

คอร์สเรียนออนไลน์ หลักสูตรที่น่าสนใจ

คอร์สเรียนออนไลน์ CHULA MOOC คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ จุฬา ฟรี

เกี่ยวกับรายวิชา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการ (SDGs) ของสหประชาชาติผ่านนโยบายและการดําเนินงานการวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอนตลอดจนการเข้าถึงและการมีส่วนร่วม ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้จึงได้ดําเนินการจัดทําสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง SDGs x CHULA : จุฬากับนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจะมีเนื้อหาที่นําเสนอเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ ซึ่งกําหนดโดยสมัชชาแห่งสหประชาชาติ และนําเสนอเกี่ยวกับนวัตกรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับการร่วมขับเคลื่อนความยั่งยืน

ลงทะเบียน SDGs x ChulaMooc

เกี่ยวกับรายวิชา

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นการนำเอาผลงานวิจัยมาเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ในวงกว้าง งานวิจัยนี้เป็นการบูรณาการความรู้หลายสาขาวิชาเพราะการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีหลายมิติที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน วิชานี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตที่จะมาถึง ที่มุ่งสู่การสร้างเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความไม่แน่นอนของการท่องเที่ยวกระแสหลัก หากการท่องเที่ยวจำเป็นต้องปรับตัววิชานี้ก็จะนำไปสู่การแสวงหาและทำความเข้าใจกับรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลายออกไป วิชานี้จะเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่เราอาจมองข้ามไป โดยมุ่งหวังว่าผู้เรียนจะตระหนักถึงมิติใหม่ของการท่องเที่ยวที่ขยายขอบเขตออกไปและสามารถเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อให้การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและมีความยั่งยืนรับมือกับวิกฤตได้ดีขึ้น

ลงทะเบียน การพัฒนาการท่องเที่ยว

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา หลักการพื้นฐานทางกฎหมายอาญา จะมีเนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญา โครงสร้างความรับผิดทางอาญา เหตุลดโทษ การพยายามกระทำความผิด บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และความผิดอาญาในบางฐานความผิดที่สำคัญ

ลงทะเบียน มหากาพย์อังกฤษ

เกี่ยวกับรายวิชา

วิชา ไตวายเฉียบพลันสำหรับประชาชน จะเป็นการนำเสนอความรู้เรื่องโรคไตวายที่มีความสำคัญสำหรับประชาชนทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป โดยจะเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โรคไตวาย โดยเริ่มตั้งแต่ ไตคืออะไร หน้าที่ของไตคือ ไตมีความสำคัญอย่างไร โรคไตมีกี่ประเภท ความแตกต่างของโรคไต การสังเกตอาการ สาเหตุการเกิดโรคไต และวิธีการรักษา รวมถึงข้อแนะนำในการรับประทานยาสำหรับคนป่วยโรคไต เป็นต้น

ลงทะเบียน ไตวายเฉียบพลัน

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด : Conversation มั่นใจ จะสอนเทคนิควิธีทำข้อสอบแนว Conversation หรือ Part ที่เรียกว่า Speaking โดยนำเสนอ Expressions, Idioms หรือ Proverbs ที่พบเห็นบ่อยในชีวิตจริง และในข้อสอบ นอกจากนี้สามารถนำไปใช้เตรียมตัวสอบได้อย่างมั่นใจ รวมถึงสามารถใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

ลงทะเบียน พื้นฐานทางกฎหมาย

เกี่ยวกับรายวิชา

วิชา เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา: ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ จัดการพลาสติก เนื้อหาวิชาจะนำเสนอเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถานการณ์ของขยะพลาสติกและการจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ทราบแนวคิดและความสำคัญ เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดการปัญหา รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน ควบคู่ไปกับการเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์ และทำความเข้าใจปัญหาพร้อมทั้งหาแทนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม

ลงทะเบียน สิ่งแวดล้อมของเรา

เข้าร่วมกลุ่มข่าว ครูตอเต่า เพื่อรับข่าวสาร

💕ท่านสามารถติดต่อเข้าร่วมกลุ่ม ข่าวสาร เพื่อติดตามผลงานและสื่อต่าง ๆ ได้ที่ >> 

https://www.facebook.com/groups/298149415474

เกี่ยวกับเรา

ครูตอเต่า และ krutortao.com ครูตอเต่าแบ่งปัน สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แจกฟรี สื่อการสอน แนะนำ สื่อการสอนฟรี สำหรับครู ดาวน์โหลดไฟล์ ใบงาน ใบความรู้ สื่อออนไลน์ แบบฝึกหัด ข้อสอบ ทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เอกสารฟรี ไฟล์หน้าปกฟรี บทความ เอกสารทางการศึกษา ไฟล์เอกสารประเมินวิทยฐานะ อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ รายงานการรอบรม เกียรติบัตร เพื่อให้ครูนำไปใช้เป็นในการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามข่าวการศึกษา ข่าวทั่วไป อัพเดททันต่อเหตุการณ์ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวมทั้งหมดไว้ที่นี่ krutortao.com เว็บไซต์เพื่อการศึกษา และยังสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจ ครูตอเต่า อีกช่องทาง เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย โดยไม่แสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด

Krutortao ครูตอเต่า เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ และแบ่งปัน ผลงานนครู สื่อการสอน หลักสูตรการอบรมออนไลน์ รับเกียรติบัตร แบ่งปันความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพครู โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆ 

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button