ดาวน์โหลดไฟล์สื่อการสอนสื่อการสอนฟรีไฟล์เอกสารฟรี

แบบวินิจฉัยการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งชุดแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

Table of Contents

ครูตอเต่าแนะนำแบบวินิจฉัยการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งชุดแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 57 เรื่อง รวม 9 เล่ม

เข้าร่วมกลุ่มข่าวฟรีที่นี่ คลิ๊กเลย

แบบวินิจฉัยการอ่านและการเขียน สพฐ.ป. 1-3

แบบวินิจฉัยการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งชุดแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
แบบวินิจฉัยการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งชุดแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ครูตอเต่าแนะนำแบบวินิจฉัยการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งชุดแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 57 เรื่อง รวม 9 เล่ม แบ่งปันแบบฝึกหัดการอ่านเขียนภาษาไทย

เนื้อหา ซ่อน

“สพฐ. ติดอาวุธความรู้ให้เด็กไทยทุกคนอ่านออกเขียนได้”
ได้จัดทำแบบวินิจฉัยการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งชุดแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 57 เรื่อง รวม 9 เล่ม

ฝาก ผอ.เขตพื้นที่ ส่งให้ถึงมือคุณครู เพื่อแก้ปัญหา Learning Loss ให้กับนักเรียนของเรา แบ่งปันไฟล์คู่มือการอ่านและการเขียน

57 เรื่อง รวม 9 เล่ม ดังนี้

📙เล่ม 1 คู่มือการซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียน (Learning Loss)

แก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียน (Learning Loss)
แก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียน (Learning Loss)

📙เล่ม 2 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย พยัญชนะและสระ

การเขียนภาษาไทย พยัญชนะและสระ
การเขียนภาษาไทย พยัญชนะและสระ

📙เล่ม 3 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำผันวรรณยุกต์

คำผันวรรณยุกต์

📙เล่ม 4 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป

คำที่มีสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป
คำที่มีสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป

📙เล่ม 5 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา

ตัวสะกดตรงตามมาตรา
ตัวสะกดตรงตามมาตรา

📙เล่ม 6 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

📙เล่ม 7 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำควบกล้ำ

คำควบกล้ำ
คำควบกล้ำ

📙เล่ม 8 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีอักษรนำ

คำที่มีอักษรนำ

📙เล่ม 9 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีตัวการันต์

คำที่มีตัวการันต์
คำที่มีตัวการันต์

ครูตอเต่า  ขอบคุณ  ที่มาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นกา

“สพฐ. ติดอาวุธความรู้ให้เด็กไทยทุกคนอ่านออกเขียนได้”
ได้จัดทำแบบวินิจฉัยการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งชุดแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 57 เรื่อง รวม 9 เล่ม

ฝาก ผอ.เขตพื้นที่ ส่งให้ถึงมือคุณครู เพื่อแก้ปัญหา Learning Loss ให้กับนักเรียนของเรา

📙เล่ม 1 คู่มือการซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียน (Learning Loss)
https://online.pubhtml5.com/tpug/pdbn/#p=1
pdf https://drive.google.com/file/d/1_daq0szxyBgb0qYPNuAnvNHzGdeTrjgo/view

📙เล่ม 2 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย พยัญชนะและสระ https://online.pubhtml5.com/tpug/dlaw/#p=1
pdf https://drive.google.com/file/d/1UC7ixunMlOYYeF4nHel5Y_4jAOSKR16Y/view

https://krutortao.com/?p=11283

📙เล่ม 4 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป
https://online.pubhtml5.com/tpug/qyay/#p=1
pdf https://drive.google.com/file/d/1GAe9UTD4TBdvFR0KvyNT7G8xhQkLJFUZ/view

📙เล่ม 5 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา
https://online.pubhtml5.com/tpug/rupo/#p=1
pdf https://drive.google.com/file/d/13mbzdIySjbvsTLvNtxY7YHhnImlLEQB8/view

📙เล่ม 6 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
https://online.pubhtml5.com/qrgs/mdjp/#p=1
pdf
https://drive.google.com/file/d/1HRQ-1YxZ5O8JszxSv9PMDeb3lEvq18eE/view?usp=drivesdk

📙เล่ม 7 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำควบกล้ำ
https://online.pubhtml5.com/qrgs/qklg/#p=1
pdf
https://drive.google.com/file/d/1PagufCELfKMIN3_46j7tPUrFBCvyOTCR/view

📙เล่ม 8 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีอักษรนำ
https://online.pubhtml5.com/qrgs/bmyf/#p=1
pdf
https://drive.google.com/file/d/1RuCQv33Y-ZnoJY0olC6_OMbXquqEWKys/view

📙เล่ม 9 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีตัวการันต์
https://online.pubhtml5.com/qrgs/xyeb/#p=1
pdf
https://drive.google.com/file/d/1u8_FXfyd4lrKMXV6WVngzT8L31zxU5cW/view

นำเสนอโดย นายนันทวิทย์ มหาพงษ์


ครูตอเต่า www.krutortao.com
ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี

เกี่ยวกับเรา

ครูตอเต่า และ krutortao.com ครูตอเต่าแบ่งปัน สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แจกฟรี สื่อการสอน แนะนำ สื่อการสอนฟรี สำหรับครู ดาวน์โหลดไฟล์ ใบงาน ใบความรู้ สื่อออนไลน์ แบบฝึกหัด ข้อสอบ ทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เอกสารฟรี ไฟล์หน้าปกฟรี บทความ เอกสารทางการศึกษา ไฟล์เอกสารประเมินวิทยฐานะ อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ รายงานการรอบรม เกียรติบัตร เพื่อให้ครูนำไปใช้เป็นในการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามข่าวการศึกษา ข่าวทั่วไป อัพเดททันต่อเหตุการณ์ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวมทั้งหมดไว้ที่นี่ krutortao.com เว็บไซต์เพื่อการศึกษา และยังสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจ ครูตอเต่า อีกช่องทาง เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย โดยไม่แสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด

Krutortao ครูตอเต่า เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ และแบ่งปัน ผลงานนครู สื่อการสอน หลักสูตรการอบรมออนไลน์ รับเกียรติบัตร แบ่งปันความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพครู โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆ 

เข้าร่วมกลุ่ม VIP ไม่มีค่าใช้จ่าย !!

เข้าร่วมกลุ่ม VIP ไม่มีค่าใช้จ่าย !! “ครูตอเต่า” โปรดแตะลิงก์ด้านล่าง

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button