ข่าววงการศึกษาดาวน์โหลดไฟล์ไฟล์เอกสารฟรี

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

Table of Contents

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครูตอเต่า.com

วันนี้ครูตอเต่า ขอเผยแพร่แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ว 18/2565.pdf

คำชี้แจง ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ปุ่มด้านล่าง

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ว 18/2565
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ว 18/2565
เข้าร่วมกลุ่มข่าว ครูตอเต่า เพื่อรับข่าวสาร

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565 ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดปฏิทินการดำเนินการย้ายในแต่ละปี รวมทั้งรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ กำหนด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565 และรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนด ย้ายครูล่าสุด

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

การย้ายกรณีปกติ

 1. ส่วนราชการกำหนดปฏิทินการย้ายโดยยื่นคำร้อง ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม ใช้พิจารณา15 ก.พ. – 30 เม.ย. และ ครั้งที่ 2 ยื่นคำร้องเดือนกรกฎาคม ใช้พิจารณา 1 ก.ย. – 31 ต.ค.
 2. ผู้ที่มีคุณสมบัติยื่นคำร้องขอย้าย
 3. สพท. ตรวจสอบคุณสมบัติและขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาปลายทาง
 4. ผอ.เขต ทุกเขต ในจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด จัดทำข้อมูลตามองค์ประกอบการย้าย
 5. เสนอ อกศจ./คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายพิจารณากลั่นกรอง
 6. เสนอ กศจ./อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา

หมายเหตุ : การดำเนินการข้อ 3-4 สำหรับส่วนราชการอื่นให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายครู

การย้ายกรณีพิเศษ

 1. ผู้ที่มีคุณสมบัติยื่นคำร้องขอย้ายได้ตลอดเมื่อมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้
  -ผู้ขอย้ายเจ็บป่วยร้ายแรง
  -ผู้ขอย้ายถูกคุกคามต่อชีวิต
  -ขอย้ายไปดูแลบิดา มารดา คู่สมรส บุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง หรือทุพพลภาพ
  -ขอย้ายติดตามคู่สมรส
 2. สพท./ส่วนราชการอื่น ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนพิจารณาสถานศึกษาที่จะให้ไปดำรงตำแหน่งและขอความเห็นคณะกรรมการ
  สถานศึกษาปลายทาง
 3. เสนอ อกศจ./คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย พิจารณากลั่นกรอง
 4. เสนอ กศจ./อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา

การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

 1. สพท. หรือส่วนราชการ สามารถพิจารณาย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการได้ทันที เมื่อต้องการ…
  -ย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  -ย้ายเพื่อแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา
  -ย้ายเพื่อเกลี่ยอัตรากำลัง
  กรณีย้ายแก้ปัญหา ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนดำเนินการ และการย้ายต้องคำนึงถึงความเหมาะสมประโยชน์ของทางราชการ และความเป็นธรรมของ
  ผู้ถูกย้ายด้วย
 2. เสนอ อกศจ./คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายพิจารณากลั่นกรอง
 3. เสนอ กศจ./อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 ไฟล์หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ว 18/2565.pdf


ขอบคุณที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา – อินโฟกราฟิกส์ – สรุปสาระสำคัญเกณฑ์ย้ายครู (otepc.go.th)

เข้าร่วมกลุ่มข่าว ครูตอเต่า เพื่อรับข่าวสาร

💕ท่านสามารถติดต่อเข้าร่วมกลุ่ม ข่าวสาร เพื่อติดตามผลงานและสื่อต่าง ๆ ได้ที่ >> 

https://www.facebook.com/groups/298149415474

เกี่ยวกับเรา

ครูตอเต่า และ krutortao.com ครูตอเต่าแบ่งปัน สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แจกฟรี สื่อการสอน แนะนำ สื่อการสอนฟรี สำหรับครู ดาวน์โหลดไฟล์ ใบงาน ใบความรู้ สื่อออนไลน์ แบบฝึกหัด ข้อสอบ ทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เอกสารฟรี ไฟล์หน้าปกฟรี บทความ เอกสารทางการศึกษา ไฟล์เอกสารประเมินวิทยฐานะ อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ รายงานการรอบรม เกียรติบัตร เพื่อให้ครูนำไปใช้เป็นในการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามข่าวการศึกษา ข่าวทั่วไป อัพเดททันต่อเหตุการณ์ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวมทั้งหมดไว้ที่นี่ krutortao.com เว็บไซต์เพื่อการศึกษา และยังสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจ ครูตอเต่า อีกช่องทาง เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย โดยไม่แสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด

Krutortao ครูตอเต่า เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ และแบ่งปัน ผลงานนครู สื่อการสอน หลักสูตรการอบรมออนไลน์ รับเกียรติบัตร แบ่งปันความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพครู โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆ 

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button