ดาวน์โหลดไฟล์ไฟล์หน้าปกฟรีไฟล์เอกสารฟรี

แจกไฟล์ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ppt วันกีฬาสี แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี

แจกไฟล์ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวันกีฬาสี pptแก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี

แจกไฟล์ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ppt วันกีฬาสี แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี

ครูตอเต่าขอแนะนำไฟล์เผยแพร่จากเพจห้องสื่อครูออนไลน์ แจกไฟล์ไวนิลประชาสัมพันธ์ แจกไฟล์ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ppt วันกีฬาสี แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี

“กีฬาสีภายในโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย”

วัตถุประสงค์งานกีฬาสี

1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายดี
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ 5. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด

ไฟล์จากเพจห้องสื่อครูออนไลน์

แก้ไขตกแต่งภาพด้วย PowerPoint

  1. เปิดโปรแกรม PowerPoint ขึ้นมา
  2. นำภาพที่ต้องการแก้ไขหรือปรับแต่ง โดยคลิกแท็ป Insert เลือกคำสั่ง Picture.
  3. เลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการ
  4. ถ้าต้องการปรับแต่งในส่วน รูปภาพ ให้ดับเบิลคลิกที่ภาพ จะมีเครื่องมือให้ปรับแต่ง/แก้ไข เช่น ใส่กรอบ ปรับระดับสี เป็นต้น
ลิ้งก์ดาวน์โหลดไฟล์
ที่มา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button