เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | ครูตอเต่า
ดาวน์โหลดไฟล์ไฟล์เอกสารฟรี

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูตอเต่า

ครูตอเต่าขอแนะนำ
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขัน เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
ภาษาไทยล่าสุดคลิ๊กที่นี่
เข้าร่วมกลุ่มข่าว ครูตอเต่า เพื่อรับข่าวสาร

เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ที่หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
1ภาษาไทยคลิ๊กที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
2คณิตศาสตร์คลิ๊กที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
3วิทยาศาสตร์คลิ๊กที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
4นักบินน้อย สพฐ.คลิ๊กที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
5สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Update ล่าสุด 2565 (ภาพยนต์สั้น)
คลิ๊กที่นี่
ดาวน์โหลดเกณฑ์ที่นี่
รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
Update
ล่าสุด 2565 (ภาพยนต์สั้น)
6สุขศึกษา และพลศึกษาคลิ๊กที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
7ศิลปะ-ทัศนศิลป์คลิ๊กที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
8ศิลปะ-ดนตรีคลิ๊กที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
9ศิลปะ-นาฏศิลป์คลิ๊กที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
10ภาษาต่างประเทศคลิ๊กที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
11กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคลิ๊กที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
12คอมพิวเตอร์คลิ๊กที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
13หุ่นยนต์คลิ๊กที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
14การงานอาชีพคลิ๊กที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
15ปฐมวัยคลิ๊กที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
16การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)คลิ๊กที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
17การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ)คลิ๊กที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
18การศึกษาพิเศษ(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)คลิ๊กที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565

เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ที่หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
1เกณฑ์การแข่งขันภาษาไทยคลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
2เกณฑ์การแข่งขันคณิตศาสตร์คลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
3เกณฑ์การแข่งขันวิทยาศาสตร์คลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
4เกณฑ์การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.คลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
5เกณฑ์การแข่งขันสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
6เกณฑ์การแข่งขันสุขศึกษา และพลศึกษาคลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
7เกณฑ์การแข่งขันศิลปะ-ทัศนศิลป์คลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
8เกณฑ์การแข่งขันศิลปะ-ดนตรีคลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
9เกณฑ์การแข่งขันศิลปะ-นาฏศิลป์คลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
10เกณฑ์การแข่งขันภาษาต่างประเทศคลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
11เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
12เกณฑ์การแข่งขันคอมพิวเตอร์คลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
13เกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์คลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
14เกณฑ์การแข่งขันการงานอาชีพคลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
15เกณฑ์การแข่งขันปฐมวัยคลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
16การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)คลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
17การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ)คลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
18การศึกษาพิเศษ(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)คลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ขอบคุณที่มา :  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ขอขอบคุณ


ครูตอเต่า www.krutortao.com
ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี

เข้าร่วมกลุ่มข่าว ครูตอเต่า เพื่อรับข่าวสาร

💕ท่านสามารถติดต่อเข้าร่วมกลุ่ม ข่าวสาร เพื่อติดตามผลงานและสื่อต่าง ๆ ได้ที่ >> 

https://www.facebook.com/groups/298149415474

เกี่ยวกับเรา

ครูตอเต่า และ krutortao.com ครูตอเต่าแบ่งปัน สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แจกฟรี สื่อการสอน แนะนำ สื่อการสอนฟรี สำหรับครู ดาวน์โหลดไฟล์ ใบงาน ใบความรู้ สื่อออนไลน์ แบบฝึกหัด ข้อสอบ ทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เอกสารฟรี ไฟล์หน้าปกฟรี บทความ เอกสารทางการศึกษา ไฟล์เอกสารประเมินวิทยฐานะ อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ รายงานการรอบรม เกียรติบัตร เพื่อให้ครูนำไปใช้เป็นในการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามข่าวการศึกษา ข่าวทั่วไป อัพเดททันต่อเหตุการณ์ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวมทั้งหมดไว้ที่นี่ krutortao.com เว็บไซต์เพื่อการศึกษา และยังสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจ ครูตอเต่า อีกช่องทาง เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย โดยไม่แสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด

Krutortao ครูตอเต่า เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ และแบ่งปัน ผลงานนครู สื่อการสอน หลักสูตรการอบรมออนไลน์ รับเกียรติบัตร แบ่งปันความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพครู โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆ 

เข้าร่วมกลุ่ม VIP ไม่มีค่าใช้จ่าย !!

เข้าร่วมกลุ่ม VIP ไม่มีค่าใช้จ่าย !! “ครูตอเต่า” โปรดแตะลิงก์ด้านล่าง

https://line.me/ti/g2/kU_0oE_3oOjGJmRVb_6z36Nn8KPOZiWcNOEWJg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button
Close

Adblock Detected

ครูตอเต่าสวัสดีครับ รบกวนคุณครูปิดส่วนเสริม Adblock เพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ด้วยนะครับ ^_^