เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 เกณฑ์การแข่งขัน ครั้งที่ 70 | ครูตอเต่า
ดาวน์โหลดไฟล์ไฟล์เอกสารฟรี

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 เกณฑ์การแข่งขัน ครั้งที่ 70

Table of Contents

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 เกณฑ์การแข่งขัน ครั้งที่ 70

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 เกณฑ์การแข่งขัน ครั้งที่ 70
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 เกณฑ์การแข่งขัน ครั้งที่ 70
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 เกณฑ์การแข่งขัน ครั้งที่ 70

ครูตอเต่าขอแนะนำดาวน์โหลดฟรี เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

UPDATE ล่าสุดกำหนดจัดการแข่งขัน 2 พ.ย.65

UPDATE ล่าสุดกำหนดจัดการแข่งขัน 2 พ.ย.65

ปักหมุดรอ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 รออัพเดต

เข้าร่วมกลุ่มข่าว ครูตอเต่า เพื่อรับข่าวสาร

เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 

หมวดหมวดหมู่


เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
ภาษาไทยคลิ๊กที่นี่UPDATE
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคลิ๊กที่นี่UPDATE
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
คณิตศาสตร์คลิ๊กที่นี่UPDATE
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
วิทยาศาสตร์คลิ๊กที่นี่UPDATE
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
นักบินน้อย สพฐ.คลิ๊กที่นี่UPDATE
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
สุขศึกษา และพลศึกษาคลิ๊กที่นี่UPDATE
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
ศิลปะ-ทัศนศิลป์คลิ๊กที่นี่UPDATE
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
ศิลปะ-ดนตรีคลิ๊กที่นี่UPDATE
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
ศิลปะ-นาฏศิลป์คลิ๊กที่นี่UPDATE
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
ภาษาต่างประเทศคลิ๊กที่นี่UPDATE
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคลิ๊กที่นี่UPDATE
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 กลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
คอมพิวเตอร์คลิ๊กที่นี่UPDATE
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 เกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์สพฐ.
หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
หุ่นยนต์ สพฐ.คลิ๊กที่นี่UPDATE
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
การงานอาชีพคลิ๊กที่นี่
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 กลุ่มการศึกษาปฐมวัยสรุปกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
ปฐมวัยคลิ๊กที่นี่UPDATE
ดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)คลิ๊กที่นี่UPDATE
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ)คลิ๊กที่นี่UPDATE
เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 การศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
การศึกษาพิเศษ(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)คลิ๊กที่นี่UPDATE
ที่หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
1ภาษาไทยคลิ๊กที่นี่UPDATE
2คณิตศาสตร์คลิ๊กที่นี่UPDATE
3วิทยาศาสตร์คลิ๊กที่นี่UPDATE
4นักบินน้อย สพฐ.คลิ๊กที่นี่UPDATE
5สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Update ล่าสุด 2565 (ภาพยนต์สั้น)
คลิ๊กที่นี่
ดาวน์โหลดเกณฑ์ที่นี่
UPDATE
UPDATE
6สุขศึกษา และพลศึกษาคลิ๊กที่นี่UPDATE
7ศิลปะ-ทัศนศิลป์คลิ๊กที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
8ศิลปะ-ดนตรีคลิ๊กที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
9ศิลปะ-นาฏศิลป์คลิ๊กที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
10ภาษาต่างประเทศคลิ๊กที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
11กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคลิ๊กที่นี่UPDATE
12คอมพิวเตอร์คลิ๊กที่นี่UPDATE
13หุ่นยนต์คลิ๊กที่นี่UPDATE
14การงานอาชีพคลิ๊กที่นี่รออัพเดตเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
15ปฐมวัยคลิ๊กที่นี่UPDATE
16การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)คลิ๊กที่นี่UPDATE
17การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ)คลิ๊กที่นี่UPDATE
18การศึกษาพิเศษ(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)คลิ๊กที่นี่UPDATE
ที่เอกสารดาวน์โหลดหมายเหตุ
1หนังสือนำ ที่ ศธ รออัพเดตคลิ๊กที่นี่UPDATE
2ประกาศการจัดงานฯคลิ๊กที่นี่UPDATE
3ผู้ประสานงานคลิ๊กที่นี่UPDATE

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2562 ครั้งที่ 69 ดาวน์โหลดที่นี่

เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ที่หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
1เกณฑ์การแข่งขันภาษาไทยคลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
2เกณฑ์การแข่งขันคณิตศาสตร์คลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
3เกณฑ์การแข่งขันวิทยาศาสตร์คลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
4เกณฑ์การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.คลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
5เกณฑ์การแข่งขันสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
6เกณฑ์การแข่งขันสุขศึกษา และพลศึกษาคลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
7เกณฑ์การแข่งขันศิลปะ-ทัศนศิลป์คลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
8เกณฑ์การแข่งขันศิลปะ-ดนตรีคลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
9เกณฑ์การแข่งขันศิลปะ-นาฏศิลป์คลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
10เกณฑ์การแข่งขันภาษาต่างประเทศคลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
11เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
12เกณฑ์การแข่งขันคอมพิวเตอร์คลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
13เกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์คลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
14เกณฑ์การแข่งขันการงานอาชีพคลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
15เกณฑ์การแข่งขันปฐมวัยคลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
16การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)คลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
17การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ)คลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
18การศึกษาพิเศษ(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)คลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ขอบคุณที่มา :  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ครูตอเต่า www.krutortao.com
ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี

เข้าร่วมกลุ่มข่าว ครูตอเต่า เพื่อรับข่าวสาร

💕ท่านสามารถติดต่อเข้าร่วมกลุ่ม ข่าวสาร เพื่อติดตามผลงานและสื่อต่าง ๆ ได้ที่ >> 

https://www.facebook.com/groups/298149415474

เกี่ยวกับเรา

ครูตอเต่า และ krutortao.com ครูตอเต่าแบ่งปัน สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แจกฟรี สื่อการสอน แนะนำ สื่อการสอนฟรี สำหรับครู ดาวน์โหลดไฟล์ ใบงาน ใบความรู้ สื่อออนไลน์ แบบฝึกหัด ข้อสอบ ทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เอกสารฟรี ไฟล์หน้าปกฟรี บทความ เอกสารทางการศึกษา ไฟล์เอกสารประเมินวิทยฐานะ อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ รายงานการรอบรม เกียรติบัตร เพื่อให้ครูนำไปใช้เป็นในการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามข่าวการศึกษา ข่าวทั่วไป อัพเดททันต่อเหตุการณ์ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวมทั้งหมดไว้ที่นี่ krutortao.com เว็บไซต์เพื่อการศึกษา และยังสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจ ครูตอเต่า อีกช่องทาง เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย โดยไม่แสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด

Krutortao ครูตอเต่า เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ และแบ่งปัน ผลงานนครู สื่อการสอน หลักสูตรการอบรมออนไลน์ รับเกียรติบัตร แบ่งปันความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพครู โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆ 

เข้าร่วมกลุ่ม VIP ไม่มีค่าใช้จ่าย !!

เข้าร่วมกลุ่ม VIP ไม่มีค่าใช้จ่าย !! “ครูตอเต่า” โปรดแตะลิงก์ด้านล่าง

https://line.me/ti/g2/kU_0oE_3oOjGJmRVb_6z36Nn8KPOZiWcNOEWJg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button
Close

Adblock Detected

ครูตอเต่าสวัสดีครับ รบกวนคุณครูปิดส่วนเสริม Adblock เพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ด้วยนะครับ ^_^