หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2565 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 | ครูตอเต่า
ข่าววงการศึกษา

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2565 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2565 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2565 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้าร่วมกลุ่มข่าวฟรีที่นี่ คลิ๊กเลย

หลักสูตรสถานศึกษา

  เป็นหลักสูตรที่มีหุ้นส่วนการทำงานร่วมกันของบุคคลภายใน สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนที่มีการวางแผนและออกแบบหลักสูตร ที่ครอบคลุมภาระงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกด้านของสถานศึกษา การกำหนดคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียนจึงเป็นเป้าหมายของคุณภาพการศึกษา 

ขอขอบคุณที่มาจาก สื่อ โรงเรียนของเรา

📍 หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕
📍 หลักสูตร ๘ กลุ่มสาระ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

ลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษา


หลักสูตรสถานศึกษาประกอบด้วย
1) วิสัยทัศน์
2) พันธกิจ
3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์
4) จุดหมาย
5) โครงสร้าง
6) คำอธิบายรายวิชา
7) หน่วยการเรียนรู้
8) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9) ระเบียบการวัดและประเมินผล
10) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
เอกสารส่วนนี้เรียกว่าหลักสูตรฉบับโรงเรียน (Curriculum) ซึ่งเป็นสิ่งที่สถานศึกษาคาดหวังเกี่ยวกับคุณภาพ
การศึกษา

วันนี้ครูตอเต่าขอนำเสนอไฟล์เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตร ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตร และหากใครหลายๆคนตามหาแนวทางอยู่ ลิ้งก์ดาวน์โหลดจะอยู่ที่ปุ่มสีเขียวครับ


พุทธศักราช ๒๕๕๑

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2565
หลักสูตร
คลิ๊กดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลดไฟล์หลักสูตร

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ฉบับนี้ เป็นเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียน…………………………………………… พุทธศักราช ๒๕๖๕ จัดทําเพื่อเป็นกรอบและทิศทาง
ในการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ ให้ตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้…….โดยพิจารณา
ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

เข้าร่วมกลุ่มข่าวฟรีที่นี่ คลิ๊กเลย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button
Close

Adblock Detected

ครูตอเต่าสวัสดีครับ รบกวนคุณครูปิดส่วนเสริม Adblock เพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ด้วยนะครับ ^_^