ดาวน์โหลดไฟล์ไฟล์เอกสารฟรี

รวมไฟล์งานธุรการชั้นเรียน แก้ไขได้

ดาวน์โหลดรวมไฟล์งานธุรการชั้นเรียน แก้ไขได้ ไฟล์เวิร์ด docx. รวมไฟล์งานธุรการชั้นเรียน แก้ไขได้

รวมไฟล์งานธุรการชั้นเรียน แก้ไขได้

ครูตอเต่าขอสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่าน
วันนี้ขอนำเสนอรวมไฟล์งานธุรการชั้นเรียน
แก้ไขได้ เลื่อนดูเนื้อหาได้เลยครับ

เข้าร่วมกลุ่มข่าว ครูตอเต่า เพื่อรับข่าวสาร

ท่านสามารถรวบรวมการเตรียมเอกสารต่างๆเกี่ยวกับตัวผู้เรียน ในการบันทึกเก็บหลักฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้เพื่อรับการประเมิน รายงานผลการปฏิบัติงาน หรือการขอเลื่อนให้มีวิทยฐานะ

ความสำคัญของงานธุรการชั้นเรียน รวมไฟล์งานธุรการชั้นเรียน แก้ไขได้

งานธุรการ เป็นงานประเภทหนึ่งที่ผู้บริหารและบุคลากรผู้มีหน้าที่โดยตรงจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งแม้ว่างานธุรการจะไม่ เป็นงานหลักหรือไม่ เป็นหัวใจของสถานศึกษาก็ตามแต่ในทางปฏิบัติงานธุรการก็เป็นงานที่มีความสำคัญมากเพราะเป็นหน่วยบริการแก่งานหลักของสถาบันและยิ่งไปกวานั้นความผิดพลาดในการดำเนินงานด้านธุรการยังเป็นที่ประจักษ์ชัดยิ่งกว่างานด้านอื่น ๆ เช่น ด้านการสอน การบริการ ด้านกิจกรรม ดังนั้นงานธุรการจึงมักจะได้รับการ ความสนใจและให้ความสำคัญมากสำหรับผู้บริหาร

ลักษณะของงานธุรการชั้นเรียน

๑. งานธุรการในชั้นเรียนที่ครูต้องทำได้แก่
(๑) แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
(๒) แบบรายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(๓) สมุดรายงานผลนักเรียนรายบุคคล
(๔) บัตรสุขภาพ
๒. รายการที่ครูต้องทำในสมุดบัญชีเรียกชื่อได้แก่
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน
(๒) ตารางสรุปผลคะแนนการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
(๓) สรุปผลการเรียนรู้ของนักเรียน
(๔) ผลสัมฤทธิ์ของการเรียน
(๕) สรุปผลการประเมิน
(๖) บัญชีเรียกชื่อ
๓. ความสำคัญของบัญชีเรียกได้แก่
(๑) ทำให้ทราบข้อมูลของนักเรียนรายบุคคล
(๒) ดูเวลาการมาเรียนของนักเรียนว่าครบหรือไม่ตามกำหนด
๔. สมุดประจำตัวนักเรียนมีประโยชน์คือ
(๑) เพื่อความก้าวหน้าของนักเรียน
(๒) บอกผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
(๓) บอกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(๔) สรุปผลการประเมินเลื่อนชั้น
๕. ครูทำการอบรมนักเรียนในเวลา
(๑) ตอนเช้าหน้าเสาธง
(๒) ในคาบเรียน
(๓) ในวันสุดสัปดาห์
๖. งานอื่นๆ

เข้าร่วมกลุ่มข่าว ครูตอเต่า เพื่อรับข่าวสาร

ประเภทของงานธุรการชั้นเรียน

๑. งานเกี่ยวกับสารบรรณ คือ การติดต่อทางจดหมายหรือเครื่องมืออื่น ๆ เช่น การใช้โทรศัพท์ เพื่อติดต่อกับองค์การหรือเอกชนอื่น ๆ ตลอดจนการเก็บหลักฐานการติดต่อและวิธีการจัดเก็บสิ่งเหล่านั้น
๒. งานเกี่ยวกับการเงิน ได้แก่ การรับและการเบิกจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายเงิน ตลอดจนการควบคุมและการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินการบัญชีของโรงเรียน
๓. งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณประจำปี
๔. งานเกี่ยวกับการจัดซื้อและควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์
๕. งานเกี่ยวกับทะเบียนของนักเรียน ตลอดจนการออกใบรับรองต่างๆ แก่นักเรียน งานเกี่ยวกับการจัดทำและรายงานกิจการต่างๆ แก่ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป เช่นรายงานประจำเดือน  การจัดทำสมุดหมายเหตุรายวันเป็นต้น
๖. งานเกี่ยวกับการดูแลรักษาอาคารสถานที่ ตลอดจนการซ่อมแซมอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ของโรงเรียน ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ
๗. งานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เช่น การติดต่อกับประชาชนในนามของโรงเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์ธุรการชั้นเรียน

💕ท่านสามารถติดต่อเข้าร่วมกลุ่ม ข่าวสาร เพื่อติดตามผลงานและสื่อต่าง ๆ ได้ที่ >> 

https://www.facebook.com/groups/298149415474

เกี่ยวกับเรา

ครูตอเต่า และ krutortao.com ครูตอเต่าแบ่งปัน สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แจกฟรี สื่อการสอน แนะนำ สื่อการสอนฟรี สำหรับครู ดาวน์โหลดไฟล์ ใบงาน ใบความรู้ สื่อออนไลน์ แบบฝึกหัด ข้อสอบ ทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เอกสารฟรี ไฟล์หน้าปกฟรี บทความ เอกสารทางการศึกษา ไฟล์เอกสารประเมินวิทยฐานะ อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ รายงานการรอบรม เกียรติบัตร เพื่อให้ครูนำไปใช้เป็นในการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามข่าวการศึกษา ข่าวทั่วไป อัพเดททันต่อเหตุการณ์ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวมทั้งหมดไว้ที่นี่ krutortao.com เว็บไซต์เพื่อการศึกษา และยังสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจ ครูตอเต่า อีกช่องทาง เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย โดยไม่แสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด

Krutortao ครูตอเต่า เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ และแบ่งปัน ผลงานนครู สื่อการสอน หลักสูตรการอบรมออนไลน์ รับเกียรติบัตร แบ่งปันความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพครู โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆ 

เข้าร่วมกลุ่ม VIP ไม่มีค่าใช้จ่าย !!

เข้าร่วมกลุ่ม VIP ไม่มีค่าใช้จ่าย !! “ครูตอเต่า” โปรดแตะลิงก์ด้านล่าง

https://line.me/ti/g2/kU_0oE_3oOjGJmRVb_6z36Nn8KPOZiWcNOEWJg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button