การเขียนบันทึกหลังการสอน บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ เกณฑ์วิทยฐานะ PA เชื่อมโยงกับ 8 ตัวชี้วัด | ครูตอเต่า
ดาวน์โหลดไฟล์แผนการสอน

การเขียนบันทึกหลังการสอน บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ เกณฑ์วิทยฐานะ PA เชื่อมโยงกับ 8 ตัวชี้วัด

การเขียนบันทึกหลังการสอน บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ เกณฑ์วิทยฐานะ PA เชื่อมโยงกับ 8 ตัวชี้วัด

การเขียนบันทึกหลังการสอน บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ เกณฑ์วิทยฐานะ PA เชื่อมโยงกับ 8 ตัวชี้วัด
การเขียนบันทึกหลังการสอน บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ เกณฑ์วิทยฐานะ PA เชื่อมโยงกับ 8 ตัวชี้วัด

วิธีการบันทึกหลังการสอน

1.ความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้

เป็นการบันทึกความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้จากที่ได้สอนซึ่งนักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาที่ได้จากการสอน และบางคนก็สามารถตอบคำถามได้  อธิบายได้ว่า  IP ADDRESS คืออะไร พร้อมทั้งยกตัวอย่างให้เพื่อนๆกลุ่มที่ไม่เข้าใจสามารถเข้าใจได้  และนักเรียนก็สามารถสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเรื่อง IP ADDRESS ได้

2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้

เป็นการบันทึกปัญหาหรืออุปสรรคจากการสอนจะเป็นเรื่องอุปกรณ์ที่ไม่พร้อมและปัญหาจากนักเรียนที่ซนกัน ซึ่งในห้องจะมีทั้งนักเรียนที่ตั้งใจเรียนและไม่ตั้งใจเรียน ส่วนนักเรียนที่ไม่ตั้งใจเรียนก็จะเล่นเกมส์กันในห้อง  คุยกันเสียงดังบ้าง

แนวทางแก้ไข

ก่อนจะเริ่มสอนต้องตรวจเช็คอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนว่าเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างประกอบการสอน  หากเด็กสนใจแต่หน้าจอก็ควรสร้างบทเรียนให้ดูหน้าสนใจ  หาวิธีการสอนที่ทำให้เด็กเปลี่ยนจากหน้าจอและหันมามองสิ่งที่สอน  หรือปิดหน้าจอและแบ่งเวลาให้เด็กได้เล่น

3.สิ่งที่ไม่ได้ปฏิบัติตามแผน

1.สอนได้ไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดในแผน

2.ไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับเด็ก

3.ไม่ได้ทำใบงาน

เหตุผล

สอนได้ไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดเพราะในแผนได้กำหนดไว้ 2 ชั่วโมง ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แต่ทางโรงเรียนให้สอนได้เพียง 1 ชั่วโมง ซึ่งคาบที่สอนเป็นคาแรก กว่าที่เด็กๆจะเลิกแถวหน้าเสาธงก็เลยเวลาไปประมาณ  10 นาที  เลยทำให้เด็กๆไม่ได้ทำกิจกรรม และใบงาน

4.การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้

การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้จากที่ได้ไปสอนคือ  การเตรียมแผนให้ทันต่อเวลาที่ทางโรงเรียนได้กำหนดให้  และวิธีการสอนควรให้เหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งเนื้อหาควรน่าสนใจ มีความถูกต้อง และไม่น่าเบื่อ

ตัวอย่างไฟล์บันทึกหลังการสอน

ตัวอย่างไฟล์บันทึกหลังการสอน
ตัวอย่างไฟล์บันทึกหลังการสอน

ตัวอย่างไฟล์บันทึกหลังการสอน
ตัวอย่างไฟล์บันทึกหลังการสอน
ตัวอย่างไฟล์บันทึกหลังการสอน
ตัวอย่างไฟล์บันทึกหลังการสอน

ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  เป็นดังนี้  (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2553)
1.เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
2.เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด
3.ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
4.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน
5.ผู้เรียนเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทํางาน และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
6.เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก ผู้เรียนจะเป็นผู้จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
7.เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง
8.เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศ และหลักการความคิดรวบยอด
9.ผู้สอนจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง
10.ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน

ตัวอย่างไฟล์บันทึกหลังการสอน
ตัวอย่างไฟล์บันทึกหลังการสอน
ตัวอย่างไฟล์บันทึกหลังการสอน
ตัวอย่างไฟล์บันทึกหลังการสอน

ตัวอย่างการประเมินผลการจัดการเรียนรู้

ตัวอย่างไฟล์บันทึกหลังการสอน
ตัวอย่างไฟล์บันทึกหลังการสอน
ตัวอย่างไฟล์บันทึกหลังการสอน
ตัวอย่างไฟล์บันทึกหลังการสอน

เงื่อนไขการใช้: แผน active learning แผนการสอน

  • ใช้งานงานส่วนตัวหรือเพื่อการศึกษาเท่านั้น (Personal and education use)
  • ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า (Not allow for commercial use)
  • ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือแจกจ่าย (Not allow for (re)sell, (re)distribute)

เครดิตที่มา ดร.อัครเดช จำนงค์ธรรม ภาค2 | คุณครูภฌลดา ปรางควิรยา โรงเรียนวัดหนองโพรง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกครูตอเต่า และ krutortao.com วันนี้มีไฟล์หน้าปกฟรีแก้ไขได้ มาแบ่งปันให้เพื่อนๆ ครูทุกท่าน ท่านใดที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยครับ ช่วยเป็นกำลังใจกดไลด์กดแชร์ใจเพจ ครูตอเต่ากันด้วยนะครับ ครูตอเต่าแบ่งปัน ปกแผนการจัดการเรียนเว็บไซต์ krutortao.com ของเรา สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แจกฟรี สื่อการสอน แนะนำ สื่อการสอนฟรี สำหรับครู ดาวน์โหลด ใบงาน ใบความรู้ สื่อออนไลน์ แบบฝึกหัด ข้อสอบ ทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ บทความ เอกสารทางการศึกษา อบรมออนไลน์ เกียรติบัตร เพื่อให้ครูนำไปใช้เป็นในการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามข่าวการศึกษา ข่าวทั่วไป อัพเดททันต่อเหตุการณ์ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวมทั้งหมดไว้ที่นี่ krutortao.com เว็บไซต์เพื่อการศึกษา และยังสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจ ครูตอเต่า อีกช่องทาง เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย โดยไม่แสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด

ไลน์อบรมกลุ่มอบรมออนไลน์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เข้าร่วม “อบรมออนไลน์ครู เกียรติบัตรออนไลน์ครู” โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้

https://line.me/ti/g2/EHHH3OnnzJUgpigjqZkqyZUJcEaO8E-KmecbSw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

💕ท่านสามารถติดต่อเข้าร่วมกลุ่ม ข่าวสาร เพื่อติดตามผลงานและสื่อต่าง ๆ ได้ที่💕

แลกเปลี่ยนวิทยฐานะ ว.PA ข่าวสารการศึกษา สื่อการสอน By ครูตอเต่า | Facebook

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button
Close

Adblock Detected

ครูตอเต่าสวัสดีครับ รบกวนคุณครูปิดส่วนเสริม Adblock เพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ด้วยนะครับ ^_^